V. N. Ita

Cód. 668

Casa em Itanhaém

4 1 5 300 M²

R$ 500.000,00 Venda


J. Suarao

Cód. 644

Terreno em Itanhaém

0 0 0 280 M²

R$ 150.000,00 Venda


P. B. Itanhaém

Cód. 645

Casa em Itanhaém

3 2 5 270 M²

R$ 340.000,00 Venda


Suarão

Cód. 660

Casa em Itanhaém

2 1 3 300 M²

R$ 300.000,00 Venda


Suarão

Cód. 602

Terreno em Itanhaém

0 0 0 150 M²

R$ 60.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 650

Terreno em Itanhaém

0 0 10 500 M²

R$ 350.000,00 Venda


N. Sra. Siom

Cód. 591

Casa em Itanhaém

1 1 3 130 M²

R$ 120.000,00 Venda


Cibratel I

Cód. 599

Casa em Itanhaém

3 3 3 300 M²

R$ 350.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 678

Casa em Itanhaém

2 1 3 173 M²

R$ 180.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 584

Casa em Itanhaém

2 2 1 150 M²

R$ 180.000,00 Venda


Juquiá

Cód. 637

Sítio em Juquiá

2 1 13 18 M²

R$ 250.000,00 Venda


J. Magalhães

Cód. 682

Casa em Itanhaém

3 2 4 300 M²

R$ 350.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 628

Casa em Itanhaém

2 3 3 259 M²

R$ 330.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 679

Sobrado em Itanhaém

4 4 6 440 M²

R$ 420.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 673

Casa em Itanhaém

3 3 2 125 M²

R$ 290.000,00 Venda