V. N. Ita

Cód. 651

Casa em Itanhaém

2 3 8 400 M²

R$ 370.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 584

Casa em Itanhaém

2 2 1 150 M²

R$ 180.000,00 Venda


J. Magalhães

Cód. 623

Casa em Itanhaém

4 4 5 300 M²

R$ 180.000,00 Venda


N. Sra. Siom

Cód. 634

Casa em Itanhaém

1 2 1 125 M²

R$ 180.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 588

Casa em Itanhaém

3 2 7 320 M²

R$ 400.000,00 Venda


Satélite

Cód. 579

Casa em Itanhaém

2 1 4 135 M²

R$ 220.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 638

Casa em Itanhaém

2 2 2 350 M²

R$ 400.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 616

Casa em Itanhaém

4 2 6 500 M²

R$ 450.000,00 Venda


J. Suarao

Cód. 568

Terreno em Itanhaém

0 0 0 1350 M²

R$ 850.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 647

Casa em Itanhaém

2 2 4 380 M²

R$ 250.000,00 Venda


J. Suarao

Cód. 543

Casa em Itanhaém

3 3 10 790 M²

R$ 400.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 577

Casa em Itanhaém

2 2 6 600 M²

R$ 285.000,00 Venda


Suarão

Cód. 603

Casa em Itanhaém

3 3 3 300 M²

R$ 350.000,00 Venda


N. Sra. Siom

Cód. 635

Comercial em Itanhaém

1 1 4 300 M²

R$ 180.000,00 Venda


Belas Artes

Cód. J424

Casa em Itanhaém

2 2 4 140 M²

R$ 170.000,00 Venda