V. N. Ita

Cód. 557

Casa em Itanhaém

4 4 8 560 M²

R$ 320.000,00 Venda


J. Suarao

Cód. 689

Casa em Itanhaém

2 2 1 125 M²

R$ 220.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 539

Casa em Itanhaém

2 2 1 180 M²

R$ 220.000,00 Venda


Suarão

Cód. 681

Sobrado em Itanhaém

3 2 2 180 M²

R$ 205.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 665

Casa em Itanhaém

1 1 4 125 M²

R$ 100.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 612

Casa em Itanhaém

2 2 4 130 M²

R$ 220.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 609

Casa em Itanhaém

4 2 4 350 M²

R$ 320.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 656

Casa em Itanhaém

3 3 5 350 M²

R$ 400.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 577

Casa em Itanhaém

2 2 6 600 M²

R$ 285.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 668

Casa em Itanhaém

4 1 5 300 M²

R$ 500.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 673

Casa em Itanhaém

3 3 2 125 M²

R$ 290.000,00 Venda


Suarão

Cód. 643

Casa + Salão Comercial em Itanhaém

3 3 1 160 M²

R$ 520.000,00 Venda


J. Ibera

Cód. 619

Casa em Itanhaém

3 2 2 250 M²

R$ 450.000,00 Venda


Suarão

Cód. 613

Sobrado em Itanhaém

3 3 13 450 M²

R$ 420.000,00 Venda


Pouso Alegre

Cód. 690

Casa em Itanhaém

3 2 4 316 M²

R$ 280.000,00 Venda