V. N. Ita

Cód. 547

Casa em Itanhaém

1 1 4 300 M²

R$ 160.000,00 Venda


N. Sra. Siom

Cód. 634

Casa em Itanhaém

1 2 1 125 M²

R$ 180.000,00 Venda


J. Cibratel

Cód. J466

Terreno em Itanhaém

0 0 0 165 M²

R$ 80.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 557

Casa em Itanhaém

4 4 8 560 M²

R$ 320.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 649

Casa em Itanhaém

3 2 3 500 M²

R$ 450.000,00 Venda


V. S. Paulo

Cód. J480

Casa em Itanhaém

3 2 4 305 M²

R$ 300.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 647

Casa em Itanhaém

2 2 4 380 M²

R$ 230.000,00 Venda


Satélite

Cód. 440

Casa em Itanhaém

3 2 2 250 M²

R$ 350.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 576

Hotel em Itanhaém

11 13 13 1081 M²

R$ 1.400.000,00 Venda


J. Fazendinha

Cód. 586

Comercial em Itanhaém

2 1 6 465 M²

R$ 350.000,00 Venda


Vila Jaci

Cód. 629

Casa em Itanhaém

3 2 4 500 M²

R$ 390.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 628

Casa em Itanhaém

2 3 3 259 M²

R$ 330.000,00 Venda


B. Jeqitiba

Cód. J136

Casa em Itanhaém

2 2 2 130 M²

R$ 175.000,00 Venda


V. N. Ita

Cód. 577

Casa em Itanhaém

2 2 6 600 M²

R$ 285.000,00 Venda


J. Suarao

Cód. 568

Terreno em Itanhaém

0 0 0 1350 M²

R$ 850.000,00 Venda